onsdag 11 juli 2012

Fortsatt skorstensfjasko

Ja, ännu en dag... Har fått tag på massa folk som påstår olika saker. Tänk att det ska vara så svårt!!
En del säger att det är ok att ha två eldstäder i en pipa, andra säger att det inte går.
Den enda personen som kan sätta ner foten är skorstensfejarmästaren och han är på semester.

Det lusiga är att lagen säger:

5:43 Rökkanal
:43 Allmänt

Rökkanaler, inklusive isolering och omgivande schakt inom byggnader, får inte ha en yttemperatur på kanalens eller schaktets utsida som överstiger 100° C när den anslutna anordningen drivs med högsta effekt - Eldstäder för fast eller flytande bränsle skall anslutas till en rökkanal. Rökkanaler som ansluts till fler än en eldstad skall utformas så att detta inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet.


 Borde ju betyda att vi kan ha en kanal som denna, Safeblock DM:
Annars så får vi byta och ha Isokern med två pipor:http://www.schiedel.se/fileadmin/data/sweden/pdf/Isokern_Dimensioner_v2.jpg


Då blir problemet löst en gång för alla...


Idag blev det bestämt att det blir följande kamin, NSPAB:s Mysen 16: Det som fattas nu är att få måtten av NSPAB vart friskluftsinloppet sitter så detta kan måttas in i grunden.

Vedspisen, Idun No 1:


Picture of Idun No1 B med ringar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar